We're sorry, but Paranaiv is on hold indefinitely... Read more

600
600
600
600
959
600
600
1200
600
600

Giorgia Borneto

Photographer: Giorgia Borneto
Model: Ilaria Pozzi

Make Up: Anna Olivieri
Hair: Francois Miya

(Source: Giorgia Borneto)